V lenešickém kostele se konal klavírní koncert

Zdeněk Plaček, Lenešický okrašlovací spolek, o.s. 31.října 2012

 V lenešickém kostele se konal klavírní koncert Na svátek sv. Šimona a Judy, tedy 28. října 2012, se konal v lenešickém kostele klavírní koncert místního rodáka Vladimíra Heulera.

 

Datum koncertu nebylo vybráno náhodně, těmto dvěma světcům je kostel zasvěcen. Koncert byl pro místní obyvatele významný tím, že se po čtyřech letech od pádu jeho věže opět otevřel veřejnosti k „trvalému používání. Vladimír Heuler návštěvníky provedl hudbou od období baroka do první republiky. Úvodní slovo pronesl postoloprtský děkan Rudolf Prey, který v závěru své promluvy přítomným požehnal. Ti, kteří se přišli podívat, mohli zhlédnout nově restaurovaný oltářní obraz. Na jeho obnově se podíleli restaurátorky paní Eva Votočková, která restaurovala obraz, a paní Markéta Kynclová, jež opravovala rám. Obraz ve své plné kráse tak opět zdobí lenešický kostel.

Samotnému koncertu předcházela téměř roční příprava, během které bylo nutné oddělit loď kostela a staveniště věže. To se podařilo i díky pomoci místních hasičů a myslivců. Na záchraně kostela se i letos podíleli odsouzení z věznice Bělušice.