V Liberci a Hejnicích zazní oratorium Svatá Ludmila

Jana Michálková 17.května 2013

V Liberci a Hejnicích zazní oratorium Svatá LudmilaLitoměřický biskup Mons. Jan Baxant převzal záštitu nad dvěma uvedeními oratoria Svatá Ludmila op. 71 Antonína Dvořáka, které nastudoval Severočeský filharmonický sbor Česká Lípa – Liberec a katedrální sbor Cantores Gradecenses spolu s operním souborem Divadla F. X. Šaldy v Liberci. Jeden koncert se bude konat v Liberci, druhý v Hejnicích.

 

První koncert se bude konat 11. června 2013 v 19.00 hodin v Divadle F. X. Šaldy v Liberci, druhý 14. září 2013 v 15.00 hodin v bazilice Navštívení Panny Marie v Hejnicích.

Svatá Ludmila je oratorium pro sóla, sbor a orchestr, op. 71, které napsal Antonín Dvořák v období od září 1885 do května 1886 na text Jaroslava Vrchlického.  Jedná se o jedno ze skladatelových nejrozsáhlejších děl. Dílo trvá asi dvě a půl hodiny a je komponováno pro velký orchestr, smíšený sbor a pět sólistů (v letech 1895 a 1901 se skladatel ke Svaté Ludmile vrátil a pomocí výrazných škrtů vytvořil její kratší verzi).

Námět oratoria pojednává o období z raných českých dějin, kdy bylo pohanství střídáno křesťanstvím.  Libreto sestává ze tří částí: Na nádvoří hradu mělnického, V lesích berounských, V chrámu velehradském.

Střídají se zde pasáže dramatické s lyrickými, velkolepé s intimními. Vedle sólových hlasů se výrazně uplatňuje sbor. V závěru díla zazní historický chorál Hospodine pomiluj ny.

Obě uvedení, na které vás zveme, budou mít s jednou větší přestávkou délku do dvou hodin (1 hod. 50 min.)

Bližší informace o díle naleznete na www.antonin-dvorak.cz/svata-ludmila.