V Liberci byl představen diecézní církevní soud a požehnána jeho kancelář

Milan Bejbl 19.února 2015

mše svatá s představením nově vzniklého Diecézního soudu litoměřické diecéze (kostel sv. Antonína Velikého), žehnání kanceláře soudu (arciděkanství), návštěva Kopschovy knihovny (kostel Nalezení sv. Kříže), 15. února 2015, Liberec