V Liberci proběhlo podzimní setkání pastoračních asistentů

Dominik Faustus 9.listopadu 2022

Ve středu 9. listopadu 2022 se v Liberci konalo setkání pastoračních asistentů působících ve východní části litoměřické diecéze. Setkání bylo zahájeno generálním vikářem Mons. Martinem Davídkem v 10 hodin v arciděkanském kostele sv. Antonína Velikého mší svatou. Po mši program dále pokračoval na libereckém arciděkanství přednáškou diecézního správce IT technologií Ing. Tomáše Jakoubka na téma bezpečnosti v internetovém prostředí. Poté generální vikář otevřel otázku povinného zavádění datových schránek v jednotlivých farnostech. Na závěr následovala diskuze, kdy přítomní představili novinky ve svých farních obvodech. Podzimní liberecké setkání bylo ukončeno ve 13 hodin společným obědem.

Středa 9. listopadu 2022, kostel sv. Antonína Velikého a prostory arciděkanství, Liberec

Foto: Dominik Faustus