V Liběšicích si připomněli 8. výročí úmrtí Prof. Zedníčka

Dominik Faustus 23.února 2020
V sobotu 22. února 2020 v 17.30 hodin si účastníci mše svaté v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Liběšicích připomněli 8. výročí úmrtí Prof. ThDr. JUDr. Miroslava Zedníčka, který zemřel 19. února 2012. Jednalo se o římskokatolického kněze, významného vysokoškolského pedagoga a překladatele Kodexu kanonického práva z latiny do češtiny. 27. ledna 2012 mu byl udělen titul Právník roku 2011 v kategorii občanské právo hmotné a procesní. Mše svaté, kterou celebroval generální vikář Mons. Martin Davídek s koncelebranty R.D. Jaroslavem Střížem a R.D. Jaroslavem Buriánkem, se zúčastnili zástupci veřejného života a pražské katolické teologické fakulty, dále kolegové právníci a přátelé. Na závěr bohoslužby se za zemřelého Prof. Zedníčka přítomní pomodlili u pamětní desky, kterou do liběšického kostela umístila na jeho počest vděčná obec, jenž ho jmenovala svým čestným občanem in memoriam.


Sobota 22. února 2020, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Liběšice

Foto: Dominik Faustus