V Litoměřicích byla představena výstava, která mapuje kulturu středověkého Krušnohoří

S využitím TZ Terezy Ježkové, tiskové mluvčí NG Praha, připravila Jana Michálková 19.října 2015

V Litoměřicích byla představena výstava, která mapuje kulturu středověkého KrušnohoříZa účasti zástupců médií a odborníků byla v pondělí 19. října 2015 v Litoměřicích představena výstava „Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí“, která prezentuje umělecké bohatství hraničního regionu Krušných Hor z období mezi léty 1250–1550. Zahájena bude koncem listopadu v Praze.

 

V Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích byla v pondělí 19. října 2015 představena výstava Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí, která prezentuje umělecké bohatství hraničního regionu Krušných Hor z období mezi léty 1250-1550. Návštěvníkům nabídne výběr více než dvou stovek nejzajímavějších artefaktů - velkých křídlových oltářů, deskového a knižního malířství, sochařství, architektonických skulptur či uměleckého řemesla. Na padesát z nich bylo zapůjčeno z majetku farností litoměřické diecéze a litoměřického biskupství.

Setkání se zástupci médií se účastnili generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl, generální ředitel Národní galerie v Praze Jiří Fajt, prorektor pro tvůrčí činnost Univerzity Karlovy v Praze Jan Royt, děkanka Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Michaela Hrubá, vedoucí odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje Radek Spála, autorka výstavy Michaela Ottová a řada dalších odborníků a zástupců zapůjčitelů uměleckých děl. Pozvání přijala i náměstkyně člena vlády Anna Matoušková z ministerstva kultury.

 

Značná část severozápadních Čech byla v minulosti hraničním regionem. Ten mnohdy velmi citlivě reagoval na změny politické, hospodářské a náboženské situace na české a saské straně Krušných hor. Název Bez hranic tak odkazuje na těsné kontakty a provázanost krajin po obou stranách krušnohorského hřebene.

Přes města tvořící hospodářské zázemí života na horách - konkrétně královské Litoměřice, Ústí nad Labem, Louny, Žatec, Most, Teplice, dále poddanský Chomutov, Děčín či Kadaň - vedly z Prahy dvě obchodní komunikace spojující Čechy a Sasko. Jednou z cest byla tzv. Labská cesta do Drážďan, druhým směrem vedla tzv. saská cesta přes Louny a Most do Freibergu. Architektonické řešení výstavy bude evokovat dobové regionální vazby a provede návštěvníka po obou těchto trasách.

Nejstarší vystavené artefakty pocházejí z druhé poloviny 13. a ze 14. století, početně pak převažují díla pozdní gotiky, kdy získala výtvarná kultura severozápadních Čech specifický ráz. Umělecká díla z období od poloviny 14. století až do vypuknutí husitství pocházela ponejvíce z Prahy a byla objednávaná významnými šlechtickými rody pro jejich panství v severozápadních Čechách. S koncem husitských válek se situace změnila a umělecká tvorba byla od poloviny 15. století úžeji navázána na regionální centra - královská či poddanská města a významné kláštery. Klíčovou roli přitom hrála pětice královských měst - Litoměřice, Ústí nad Labem, Žatec, Louny, Most -, františkánský klášter Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani a cisterciácký klášter v Oseku. Od konce 15. století se kultura Krušnohoří rozvíjela v souvislosti s tzv. stříbrnou horečkou a výstava tak představí i fenomén horních měst na české a saské straně.

Výstava je výstupem mnohaletého výzkumu historiků z katedry historie FF UJEP v Ústí n. Labem a historiků umění z Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze. Iniciátorem výzkumu gotického umění v severozápadních  Čechách byl pražský Němec Josef Opitz, který uspořádal epochální výstavu gotického umění v muzeích v Chomutově a v Mostě roku 1928. Na tento počin navazuje současný univerzitní výzkum, stejně jako připravovaná výstava v Národní galerii v Praze.

Výstava Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí bude probíhat ve Valdštejnské jízdárně v Praze od 26. listopadu 2015 do 13. března 2016. Srdečně vás na ni zveme!

Bližší informace o výstavě zařazujeme do diecézního časopisu Zdislava.

 

Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí

Termín: 27. 11. 2015 - 13. 3. 2016

Místo konání: Národní galerie v Praze - Valdštejnská jízdárna

Autorka výstavy: doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.

Kurátoři výstavy NG: PhDr. Jan Klípa, Ph.D., a Mgr. Štěpánka Chlumská

Výstava vznikla ve spolupráci Národní galerie v Praze, Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Biskupství litoměřického.

Projekt by nevznikl bez velkorysé podpory a pochopení zapůjčitelů. Záštitu nad výstavou převzali ministr kultury České republiky Daniel Herman, hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a hejtman Karlovarského kraje Martin Havel.

Výstava je výstupem projektu Umělecká výměna v regionu Krušnohoří mezi gotikou a renesancí realizovaného v rámci Programu NAKI Ministerstva kultury ČR.

 

2015-10-19

Na snímku (zleva) vedoucí odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje Radek Spála, děkanka Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Michaela Hrubá, prorektor pro tvůrčí činnost Univerzity Karlovy v Praze Jan Royt, generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl, generální ředitel Národní galerie v Praze Jiří Fajt, autorka výstavy Michaela Ottová a tisková mluvčí Národní galerie v Praze Tereza Ježková. Foto: Jana Michálková

2015-10-19

Foto: Jana Michálková

2015-10-19

Během prezentace bylo možné si prohlédnout pozlacenou stříbrnou monstranci z Ústí nad Labem a reliéf sv. Jiří zabíjejícího draka z Černovsi u Litoměřic, které na výstavu zapůjčuje Biskupství litoměřické. Vlevo na snímku vedoucí restaurátorského oddělení NG Praha Petr Kuthan. Foto: Jana Michálková