V Litoměřicích proběhlo školení vikariátních účetních

Dominik Faustus 27.listopadu 2023

V pondělí 27. listopadu 2023 od 9 hodin proběhlo v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích školení vikariátních účetních. Školitel Ing. Pavel Lampa uvedl účetní do legislativních změn (úsporného balíčku), které budou platné od nového roku a zároveň odpověděl na dotazy, které se týkaly účetních a daňových záležitostí. Na školení přišel také generální vikář Mons. Martin Davídek, který přítomným přinesl pozdravy od litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta. Kéž dobrá příprava přinese farnostem plody v této důležité oblasti správy i v novém roce, tak jako tomu bylo doposud.

Pondělí 27. listopadu 2023, Diecézní dům kardinála Trochty, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus