V Litoměřicích s vděčností vzpomínají na staré kněze

PhDr. Soňa Malá 7.července 2009

V Litoměřicích s vděčností vzpomínají na staré knězeSeniorky a senioři, kteří mají to štěstí, že se mohou každý měsíc sejít s emeritním biskupem Josefem Kouklem, se v březnu 2009 rozhodli, že budou přispívat na občanské sdružení Cesta 121, které slibuje, že výtěžkem sbírek bude pomáhat různými zdravotně-technickými pomůckami starým kněžím, aby mohli zůstat ve svých farnostech.

Podařilo se jim vybrat 1175 Kč. Sčítali jsme 24.6.2009 padesátikoruny i dvoukoruny. Vybízíme proto k následování různá místní farní společenství, přidejte se k nám! Dokažme, že litoměřická diecéze je živá a zaslouží si nové kněze.

www.cesta121.cz