V Litoměřicích se koná 57. Diecézní setkání mládeže

Dominik Faustus 19.listopadu 2022

V sobotu 19. listopadu 2022 v 10 hodin se účastníci právě probíhajícího třídenního 57. ročníku Diecézního setkání mládeže zúčastnili svého dopoledního programu v litoměřickém kině Máj. Vyslechli si besedu s pozvanými hosty, kterými letos byla Marie Gottfriedová – ředitelka Základní školy v Trmicích, JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D. – právník a historik, Matěj Kraus – vojenský lékař a kněz R.D. ICLic Mgr. Radek Vašinek. V poledne po besedě se přítomná mládež doprovázena knězi vydala průvodem do kostela Všech svatých na Mírovém náměstí, kde proběhla slavnostní mše svatá. Diecézní setkání mládeže litoměřické diecéze je pravidelně organizována Centrem života mládeže Křižovatka v Příchovicích pod vedením tamějšího faráře R.D. Mgr. Jiřího Smolka. Setkání bude pokračovat ještě v neděli závěrečnou mší svatou s biskupem Mons. Janem Baxantem v katedrále sv. Štěpána.

Sobota 19. listopadu 2022, Kino Máj a kostel Všech svatých, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus