V Litoměřicích se konalo setkání pořadatelů Noci kostelů

Jana Michálková 28.února 2013

V Litoměřicích se konalo setkání pořadatelů Noci kostelůInformační schůzka pro pořadatele Noci kostelů, kteří budou v letošním roce zajišťovat program a průběh této akce v litoměřické diecézi, proběhla ve středu 27. února 2013 v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích. Setkání se účastnily tři desítky lidí. Pozdravit a podpořit je přišel litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.

 

„Chtěl bych poděkovat vám všem, a vaším prostřednictvím i všem vašim spolupracovníkům a pomocníkům, kteří se podílíte na bohulibé akci Noc kostelů. Přesvědčili jsme se, že je tato akce velmi užitečná. Udivilo nás, jaký je o ni mezi lidmi zájem. Uvědomili jsme si, že to v ateistické České republice není tak beznadějné, když má tolik lidí zájem o kostely, které jsou veskrze náboženské, křesťanské. Nepředpokládám, že se návštěvníci akce okamžitě obrátí k Bohu, ale věřme, že zpřístupnění křesťanských hodnot povede k zájmu o tyto hodnoty. Chápejme Noc kostelů v těchto souvislostech, řekl Mons. Jan Baxant v úvodu setkání.

Biskup dále řekl, že důrazně varuje před tím, aby se z Noci kostelů stala pouhá turistická záležitost! „Sledujme její cíl: kostely otevíráme proto, aby se lidí dotklo křesťanské poselství, křesťanské hodnoty, řekl. Zároveň také poukázal na to, že Noc kostelů musí mít lidský, osobní, živý prvek, kdy je důležitý osobní přístup ke každému návštěvníkovi kostela.

Koordinátorka akce pro litoměřickou diecézi Kristýna Solničková připomněla cíle a teze celého projektu, informovala přítomné o způsobech propagace (mj. o propagačních materiálech - možnostech a termínech pro jejich přípravu i distribuci), hovořila o organizaci akce (programech, přístupu k návštěvníkům, bezpečnosti apod.) a dokumentaci během Noci kostelů a po ní.

Účastníci setkání mluvili o zkušenostech z předchozích ročníků akce, upřesňovali si některé informace a diskutovali o návrzích, které by bylo možné uplatnit v letošním roce.

Noc kostelů je ekumenický projekt. Nabízí setkání s křesťanstvím a je určen pro co nejširší veřejnost. V litoměřické diecézi se bude konat počtvrté. Letošní Noc kostelů proběhne 24. května 2013, jejím mottem je „Potom už nebude den ani noc, ale v čase večera bude světlo. (Zach 14,7)

V současné době je k Noci kostelů v litoměřické diecézi přihlášeno více než sedm desítek kostelů, kaplí a modliteben. I v letošním roce bude vydána brožura za celou diecézi s jejich přehledem (brožura bude opět sloužit jako poutnický pas). Pokud organizační týmy zašlou Ing. Solničkové programy včas, tedy do 13. března 2013 (!), budou tyto programy v brožuře zveřejněny.


Máte-li zájem připojit se k Noci kostelů, přihlaste se.

Kontakt:

Ing. Kristýna Solničková, MBA

tel.: 731 402 553 nebo e-mail: solnickova@dltm.cz

 

Bližší informace o akci na www.nockostelu.cz.

 

2013-02-28