V Litoměřicích se sešly diecézní rady

Dominik Faustus 30.října 2019
V úterý 29. října 2019 proběhlo od 10 hodin v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích podzimní Setkání okrskových vikářů, kněžské rady a sboru konzultorů.  Přítomní kněží s diecézním biskupem Mons. Janem Baxantem prodiskutovali aktuální otázky týkající se života diecéze a posoudili momentální pastorační situaci v jednotlivých vikariátech. Ekonomická rada litoměřické diecéze poté zasedala od 16 hodin tamtéž.   


Diecézní dům kardinála Trochty, 29. října 2019, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus