V Litoměřicích se setkali pastorační asistenti

Dominik Faustus 29.května 2019
Ve středu 29. května 2019 se v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích konalo setkání pastoračních asistentů, působících v západní oblasti litoměřické diecéze. Setkání začalo v 10 hodin mší svatou v kapli Nejsvětějšího Srdce Páně. Celebroval ji generální vikář Mons. Martin Davídek a byla obětována za pastorační asistenty, jejich rodiny a spolupracovníky. Od 11 hodin se konalo školení BOZP, které přednesla paní Ludmila Plicková. Setkání bylo po polední modlitbě zakončeno obědem v Biskupském pivovaru. Podobné setkání pastoračních asistentů z východní oblasti diecéze proběhne ve středu 5. června 2019 od 10 hodin v Liberci v kostele sv. Antonína a poté v budově libereckého arciděkanství.


Diecézní dům kardinála Trochty, 29. května 2019, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus