V Litoměřicích zasedala diecézní konzistoř

Dominik Faustus 10.listopadu 2022

Ve čtvrtek 10. listopadu 2022 od 10 hodin se na diecézní kurii v Litoměřicích konalo pravidelné zasedání vedoucích odborů biskupského úřadu. Generální vikář Mons. Martin Davídek si vyslechl zprávy z jednotlivých odborů a upřesnil aktuální úkoly, které pro další období litoměřickou kurii čekají. Další zasedání je plánováno za dva týdny.

Čtvrtek 10. listopadu 2022, diecézní kurie, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus