V Loretě Rumburk se otevírá nově vybudovaná Expozice církevního umění Šluknovska

Mgr. Klára Mágrová, projektová manažerka ŘKF - děkanství Rumburk 3.září 2013

V Loretě Rumburk se otevírá nově vybudovaná Expozice církevního umění ŠluknovskaV Loretě Rumburk se ve středu 18. září 2013 slavnostně otevírá nově vybudovaná „Expozice církevního umění Šluknovska“. Česko-německé expozice vznikla po dvouleté rekonstrukci ve vstupní budově Lorety. Návštěvníci poprvé vstoupí do dosud nepřístupné části památkově chráněného barokního areálu.

 

Slavnostní otevření pořádá ve středu 18. září 2013 od 17 hodin Římskokatolická farnost - děkanství Rumburk za podpory Města Rumburk. Na programu jsou dobové duchovní skladby a představení výstavního prostoru. Projekt Římskokatolické farnosti - děkanství Rumburk „Expozice církevního umění Šluknovska ve výši 1 500 000 Kč byl v roce 2013 spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER.

Nový výstavní prostor vznikl ve vstupní budově Lorety Rumburk. Objekt z let 1743-1753 byl postaven podle plánů neznámého architekta jako obytná budova pro chlapce - zpěváky, kteří svým zpěvem doprovázeli bohoslužby v rumburské Loretě. Stavbu v polovině 18. století financoval majitel rumburského panství, slavný císařský vojevůdce a diplomat Josef Václav kníže z Liechtensteina. Na citlivé rekonstrukci barokní vstupní budovy se v letech 2012-2013 podílely místní stavební firmy. Díky opravě se zachránily historické dřevěné konstrukce včetně podlah, schodišť a stropu, původní vzhled získaly dveře, zárubně, zábradlí i malované dřevěné okenice. Došlo k osazení nových oken a vybudování nové elektroinstalace. Stavební obnovou prošlo přízemí objektu. V expozici se umístila audiovizuální technika. Česko-německé popisky a výstavní panely přibližují historii obrazů a soch.

Přízemí vstupní budovy se věnuje historii rumburské Lorety a zmapování jejích podzemních prostor. První patro nové expozice patří příběhům poutních míst a křížových cest Šluknovska. Připomenuty jsou rovněž osudy tří kostelů na Šluknovsku, které se zbořily po roce 1945. Svoje místo zde našly obrazy a další exponáty, považované desítky let za ztracené. Klenotnice představuje bohoslužebná roucha a nádoby. Tematicky pojatý hlavní výstavní prostor přibližuje život Svaté rodiny a symbolicky navazuje na duchovní poselství loretánské kaple - Svaté chýše. Obrazy a sochy Marie, Ježíše a Josefa z období gotiky a baroka doprovází úryvky z Bible.

Prohlídka „Expozice církevního umění Šluknovska v mariánském poutním místě Loreta Rumburk nabízí zážitek pro všechny smysly. V Klenotnici návštěvníci uvidí ornáty a bohoslužebné nádoby a seznámí se i s vůní kadidla. V prostoru hlavní věže se dotknou zachráněného a funkčního hodinového stroje z kostela sv. Václava ve Fukově, který přečkal likvidaci kostela a obce v roce 1960. Ve výstavním prostoru uslyší barokní skladby, zkomponované přímo na Šluknovsku, a duchovní hudbu, provozovanou před rokem 1945 v kapucínském klášteře a loretánské kapli v Rumburku.

„Pozornost zasluhuje gotická socha Piety z rumburské Lorety. Díky náročnému restaurování zcela proměnila svůj výraz a z nevzhledné sochy z lipového dřeva se po odstranění nevhodných přemaleb z 19. století stal klenot expozice, datovaný do roku 1520. Vystaveny jsou i sošky Pražského Jezulátka, věnované v minulosti kněžnami z Liechtensteina kapli Pražského Jezulátka v ambitu Lorety Rumburk. Představují se i šaty Jezulátka v liturgických barvách. Nečekané rozuzlení skrývá bohatě polychromovaná barokní socha Panny Marie Immaculaty, kterou se podařilo sestavit ze čtyř fragmentů. Poslední se nalezl letos v létě, přibližuje zajímavé exponáty pater Jozef Kujan, farář pověřený obnovou Lorety Rumburk a ředitel salesiánské komunity v Rumburku a okolí.

Díky nové česko-německé expozici se rozšíří nabídka cestovního ruchu v Českém Švýcarsku. Expozice církevního umění Šluknovska je od dubna do října přístupná v otevírací době Lorety Rumburk, od úterý do soboty mezi 10. až 17. hodinou. Vstupné je 50 a 25 Kč. Od listopadu do března je expozice přístupná na vyžádání. Na podzim 2013 jsou připraveny dvě komentované prohlídky s autorkou výstavy, při nichž se zájemci podrobněji seznámí s jednotlivými exponáty. Prohlídky se uskuteční ve čtvrtek 3. a 24. října 2013 od 17 hodin. Určeny jsou pro desetičlenné skupiny a nutná je předchozí rezervace. V případě zájmu se budou konat i v příštím roce.

 

Plakát ke stáhnutí zde.