V Lounech byl jmenován nový děkan

Dominik Faustus 27.března 2021

V pátek 26. března 2021 od 17 hodin se uskutečnila v chrámu sv. Mikuláše v Lounech slavnostní bohoslužba, při níž byl jmenován novým děkanem farnosti R.D. Mgr. Vít Machek. Stalo se tak v předvečer jeho čtyřicátých narozenin a jmenovací dekret mu osobně předal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, který bohoslužbu celebroval. Ten při své promluvě uvedl, že je moc rád, a místní farníci mají to štěstí, že na zdejším děkanství příkladně funguje vztah mladšího a staršího kněze, nyní děkana a arciděkana. Arciděkan J.M. can. Werner Horák byl mši svaté také přítomen a nově jmenovanému srdečně gratuloval. Před bohoslužbou také vedl modlitbu křížové cesty.

Pátek 26. března 2021, kostel sv. Mikuláše, Louny

Foto: Dominik Faustus