V Mělníce zaznějí Monteverdiho Mariánské nešpory

Jana Michálková 26.listopadu 2010

V Mělníce zaznějí Monteverdiho Mariánské nešporyŘímskokatolická farnost Mělník – Pšovka, Mělnický osvětový a okrašlovací spolek, o. s., a město Mělník zvou na adventní koncert nazvaný Klášterní ztišení. Koncert se koná v neděli 28. listopadu 2010 od 16 hodin v kostele sv. Vavřince v Mělníku – Pšovce za účasti generálního vikáře litoměřické diecéze P. Stanislava Přibyla CSsR.

Koncert se uskuteční v předvečer 367. úmrtí italského hudebního skladatele Claudia Monteverdiho, jehož slavné Mariánské nešpory (Vespro della Beata Vergine), které zkomponoval před 400 lety, zde zaznějí. Zpívá a na dobové nástroje hraje soubor :II:RITORNELLO:II: & hosté pod vedením Michaela Pospíšila.

Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na projekt obnovy varhan v chrámu sv. Petra a Pavla v Mělníce.


Claudio Monteverdi (1567-1643), svými současníky nazývaný „Imperatore della Musica, tedy „Císař hudby, je dnes sice více znám jako skladatel madrigalů a prvních oper, ale jeho hlavní prací, povoláním a nejčestnějším titulem byl post kapelníka v chrámu sv. Marka v Benátkách. Jeho Vespro della Beata Vergine (Mariánské nešpory) jsou nesporně nejslavnějším nešporním prokomponovaným cyklem všech dob. Monteverdi vykonal vpravdě husarský kousek: texty breviáře - denní modlitby katolické církve určené pro podvečerní kontemplaci, v běžné praxi drmolené nebo zpívané vznešeným, (ale) jednotvárným gregoriánským chorálem - „obul do tehdy moderní muziky a v neuvěřitelném propletenci hlasů spojil právě ony chorální recitace (chorální psalmodii) a řečnické obraty převedené do hudby (takzvané figury) v jeden hutný proud, a obhájil tak před konzervativci i bouřliváky nárok na život všech typů muziky zároveň. Navíc spojil příjemné s užitečným - totiž modlitbu a „koncert, hudbu vpravdě užitkovou i „populární, radostnou ve formě, vážnou v obsahu, rozhodně ne vlažnou. (text Michael Pospíšil)