V Milešově uctili památku českého obránce Vídně Zdeňka Kašpara Kaplíře ze Sulevic

Jana Michálková 10.září 2013

V Milešově uctili památku českého obránce Vídně Zdeňka Kašpara Kaplíře ze SulevicV Milešově se v sobotu 7. září 2013 konala historická slavnost „Zdeněk Kašpar Kaplíř ze Sulevic, český obránce Vídně. Památku českého šlechtice, který před 330 lety ubránil Vídeň, bránu do Evropy, před stotisícovou armádou osmanských Turků, tu uctily desítky lidí.

 

Mši svatou v kostele sv. Antonína Paduánského v Milešově v českém a německém jazyce sloužil generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl CSsR, koncelebrovali kanovník litoměřické katedrální kapituly a děkan litoměřické městské farnosti J. M. can. Józef Szeliga, administrátor ŘKF - děkanství Bílina R.D. Marcin Saj a R.D. Wojciech Szostek. Liturgii v kostele zpěvem doprovodil KrisKrosKvintet.

Akci pořádalo Biskupství litoměřické, Milešovský spolek přátel přírody, Obec Velemín - Milešov, Rakouské velvyslanectví a Římskokatolická farnost Milešov, partnerem slavnosti bylo Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví (Univerzita J. E. Purkyně) a spolky vojenské historie.

Mezi čestnými hosty byl rakouský velvyslanec Ferdinand Trauttmansdorff s chotí, bývalý ředitel Rakouského kulturního fóra v Praze Florian Haug s chotí, JUDr. Vladimír Elleder, který podnítil zájem o milešovský kostel a jeho význam ve vztahu k zásluhám Zdeňka Kašpara Kaplíře, a PhDr. Milan Novák, vedoucí odboru kultury Městského úřadu v Brandýse nad Labem, člen 14. dragounského regimentu z Brandýsa nad Labem, jeden z organizátorů historických slavností v Milešově.

Homilii P. Stanislava Přibyla si můžete přečíst zde.

K poctě Zdeňka Kašpara Kaplíře byla v milešovském kostele, kde je pohřben, položena před hlavní oltář kytice od rakouského velvyslance a před kostelem zazněla čestná salva. Přítomni byli členové 28. pěšího pluku zvaného rovněž „pražské děti a 14. dragounského regimentu z Brandýsa nad Labem. Podle tradice bylo i letos v Milešově rozdáno 62 „zlatých mincí (Zdeněk Kašpar Kaplíř bránil Vídeň 62 dní, a každoročně tak mělo být v souvislosti s touto událostí na památku rozdáno 62 mincí.

V kostele byla vystavena šerpa a maršálská hůl Zdeňka Kašpara Kaplíře se špacírkou a misál z roku 1679 s jeho jménem. K dispozici byla brožura o Zdeňku Kašparu Kaplíři, jejímž autorem je JUDr. Vladimír Elleder.

 

Z historie:

Stotisícová armáda osmanských Turků oblehla 14. čer­vence roku 1683 Vídeň, bránu do Evropy. Císař Leopold I. jmenoval dvaasedmdesátiletého českého šlechtice Kašpara Zdeňka Kaplíře ze Sulevic hlavním představitelem civilní administrativy Vídně, vojenským velitelem byl hrabě Ernst Rüdiger Starhemberg.

Obrana obležené Vídně se stala klíčovým zájmem celé střední Evropy a celé evropské křesťanské civilizace, ale po­moc přicházela jen velmi pomalu. Kašpar Kaplíř po 62 dnů hrůzného obléhání stál v čele města. Převzal i vrchní velení v době, kdy Starhemberka vyřadilo zranění. Teprve 12. září dorazila vojska v čele s andělskými husary polského krále Jana III. Sobieského a v bitvě u vrchu Kahlenberg byli Turci na hlavu poraženi.