V Mnichovském Týnci se konalo znovuodhalení pomníku padlým ve Světové válce

Dominik Faustus 6.července 2018

V Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5. července 2018 se v obci Mnichovský Týnec konalo znovuodhalení pomníku padlým ve Světové válce. Akci pořádal Spolek přátel Mnichovského Týnce ve spolupráci s obecním úřadem Chožov. Spolek vznikl v roce 2015 a sdružuje lidi, kteří se rozhodli v Mnichovském Týnci obnovit chátrající přírodní a historické památky a oživit život v obci.

Rekonstrukce pomníku začala v únoru 2018 a realizoval ji kameník p. Zdeněk Buk. Organizačně celou rekonstrukci i znovuodhalení pomníku zajistila pí. Vlasta Frázová ze Spolku přátel Mnichovského Týnce. O tom, že to byla akce úspěšná svědčí značný zájem nejen obyvatel obce, ale i přespolních návštěvníků. Celé znovuodhalení pomníku sledovalo přes sto účastníků. Slavnostní akt začal pochodem od místní kaple sv. Václava, odkud se průvod za doprovodu kapely Lounská třináctka přesunul k pomníku. Zde proběhl slavnostní ceremoniál. Pomník odhalili společně předseda spolku p. Vladimír Zach a starostka obce Chožov pí. Miroslava Otoupalová. Ta převzala od spolku pomník zpět do péče obce a pronesla krátký projev. Poté paní starostka za obec a paní Jana Langová za Spolek, položily květiny k uctění padlých ve všech válkách v historii.

Vrcholem ceremoniálu bylo žehnání Kříži mons. Martinem Davídkem, který vykonává významnou funkci generálního vikáře Biskupství litoměřického. Mons. Davídek po požehnání Kříži se s účastníky podělil o příběh ze Světové války, který mu kdysi vyprávěl vojenský duchovní a poté přednesl několik modliteb nejen za padlé vojáky. 

Slavnostní den byl zakončen zdařilou veselicí v místním kulturním zařízení, kde k tanci a poslechu zahrála kapela Lounská třináctka.

Velký dík patří všem, kteří se na úspěšné realizaci akce podíleli.


5. července 2018, žehnání pomníku padlým ve válce, Mnichovský Týnec 

Foto: Dominik Faustus