V neděli 1. prosince 2019 začíná doba adventní

Milena Davídková 1.prosince 2019

V neděli 1. prosince 2019 začíná doba adventní, která je období čtyř neděl před vánočními svátky. Slovo advent pochází z latinského adventus a znamená příchod. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, doba duchovní přípravy na Vánoce, a zároveň také doba rozjímání a dobročinnosti.

První nedělí adventní, letos 1. prosince, začíná liturgický rok. Symbolem adventu se stal adventní věnec a postupné rozsvícení jednotlivých svící během adventních nedělí. Českou tradicí jsou pak jitřní mariánské mše svaté, nazývané roráty.

S adventní dobou se pojí řada zvyků, které vycházejí z liturgické tradice a prostupují do široké společnosti. V posledních letech jsou to například slavnostní rozsvěcení adventních stromů, které zdobí naše četná náměstí, a které pak zůstávají rozsvícené i přes celé vánoční období.

Všem, kteří nechtějí prožít adventní dobu jen jako dobu shonu a shánění dárků pro své bližní, přejeme požehnanou dobu adventní.

Fotografie pořízené v rámci litoměřické diecéze při žehnání adventních věnců, rozsvěcení stromů nebo při jiných adventních událostech rádi přidáme také do fotogalerie na diecézní webové stránky. Kvalitní snímky poskytují dnes už i mobilní telefony.

Fotografie můžete poslat na e-mailovou adresu: krestanskevanoce@dltm.cz

88101