V Podbořanech se uskutečnila Vikariátní konference lounského vikariátu

Dominik Faustus 5.června 2020
V budově Římskokatolické farnosti – děkanství Podbořany se ve čtvrtek 4. června 2020 konala vikariátní konference lounského vikariátu. Setkání začalo v 9 hodin modlitbami v kostele sv. Petra a Pavla, kde pronesl duchovní slovo generální vikář Mons. Martin Davídek a pokračovalo jednáním v  prostorách přilehlého děkanství. Konference byla ukončena ve 14 hodin. 


Čtvrtek 4. června 2020, Kostel sv. Petra a Pavla a budova děkanství, Podbořany

Foto: Dominik Faustus