V poledne se rozezněly v litoměřické diecézi zvony, děkovaly sestřičkám

Dominik Faustus 12.května 2020
V úterý 12. května 2020 se v poledne na minutu rozezněly v České republice kostelní zvony, které takto vyjádřily poděkování zdravotnímu personálu za nasazení a obětavost během koronavirové pandemie. Velké poděkování patří zvláště zdravotním sestrám, protože ten den se také slaví Mezinárodní den zdravotních sester. Na výzvu České biskupské konference k tomuto zvonění zareagovali i duchovní správci v kostelech litoměřické diecéze a na mnoha místech nechali rozeznít zvony. 


Úterý 12. května 2020, kostel Všech svatých, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus