V Příchovicích proběhlo diecézní fórum mládeže

Jana Michálková 15.listopadu 2016

První diecézní fórum mládeže probíhalo v sobotu 12. listopadu 2016 v Příchovicích.

17607

Častěji se setkávat, zlepšit vzájemnou komunikaci, lépe se informovat, mít k dispozici srozumitelné materiály pro vzdělávání ve víře. To byly jedny z nejčastějších podnětů, které o víkendu zazněly na diecézním fóru mládeže v Příchovicích, kde křesťanská mládež otevřeně a konkrétně vyjadřovala svoje zkušenosti, očekávání a přání. V zastoupení diecézního biskupa, který byl pracovně v Německu, a tak oslovil mladé dopisem, jí tu naslouchal generální vikář Mons. Martin Davídek a spolu s ním i vedoucí diecézního centra pro mládež R.D. Jozef Kadlic a další z kněží, kteří s mládeží pracují: R.D. Jiří Smolek, P. Jan Hurník SDB, R.D. Kamil Škoda a ústecký arciděkan a kapitulní kanovník R.D. Miroslav Šimáček. Diskusní setkání v této podobě probíhalo v litoměřické diecézi poprvé.

Mezi přáními, která tu opakovaně zazněla, byla mj. ta mít v každém vikariátu kněze, který by byl tzv. prodlouženou rukou diecézního centra pro mládež a pro mladé zase styčnou osobou, jež by je stmelovala a vedla. Mladí uváděli, že by chtěli vydávat svůj zpravodaj a využívat sociální sítě tak, aby se zlepšila jejich vzájemná informovanost. Zmiňovali také možnost častěji se setkávat. „Nejlépe na vikariátní úrovni, abychom o sobě vůbec věděli a lépe se poznali. Je to šance jak oslovit ty, kteří se mohou cítit osamoceni," poukázala například Klára Legnerová.

Z deseti vikariátů se diecézního fóra účastnili zástupci pouze sedmi. S jeho závěry bude seznámen diecézní biskup, aby mohl na podněty mladých reagovat.

Dva delegáti pak v příštím roce přednesou závěry setkání na celostátním fóru mládeže v Olomouci.

17608

17609

Foto: Jana Michálková