V Příchovicích probíhá 40. diecézní setkání mládeže

Jana Michálková 14.srpna 2009

V Příchovicích probíhá 40. diecézní setkání mládežeV Příchovicích probíhá od 11.-16.8.2009 jubilejní 40. diecézní setkání mládeže. Jeho mottem je citát z prvního listu Petrova I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům.

 

Program v úterý zahájil mší svatou kardinál Miloslav Vlk. Během ní vzpomínal, jak se účastnil začátků fungování centra. Při besedě zavzpomínal i na začátky systematické pastorace mládeže v období totality. Odpovídal na otázky, jaký je to pocit být kardinálem, jak vypadala jeho cesta ke kněžství, jak probíhala volba papeže. Došlo ale i na témata ze soukromí. Jeho sekretář P. Tomáš Roule prozradil, že se mládež zajímala třeba také, zda měl pražský arcibiskup předtím, než nastoupil cestu ke kněžství, vážný vztah s dívkou. Své povolání ke kněžství jsem vnímal jako něco, co přichází zvenku. To mě utvrzovalo v tom, že nejde pouze o můj nápad, a dávalo mi sílu na té cestě vytrvat i ve chvílích, kdy se kněžství zdálo v mé osobní situaci jako něco zcela nereálného. Když už jsem se stal knězem, hrálo pro mne velkou roli společenství se vzkříšeným Kristem uprostřed nás. Zde, v Příchovicích, se za uplynulých třicet let odehrálo mnoho konverzí, mnoho setkání lidí s Kristem. To je to, co sem lidi vždycky přitahovalo a přitahuje, odpověděl mimo jiné kardinál.

 

Druhý den navštívil setkání mládeže litoměřický biskup Jan Baxant. Dopoledne zde sloužil mši svatou s obnovou křestního slibu, odpoledne pronesl katechezi na téma křtu jako osobního přihlášení se ke Kristu a současně šíření evangelia. Je důležité, aby mladí lidé předávali svým vrstevníkům to, čím žijí a co považují za hodnotu. Chtěl bych je povzbudit, aby měli odvahu a nebáli se mezi sebou mluvit o své křesťanské víře a svém křesťanském přesvědčení, řekl Jan Baxant.

 

Organizátoři setkání zařadili do programu dopolední přednášky a odpolední pracovní workshopy. Hlavním dopoledním hostem čtvrtečního programu je ředitel sekce pro mládež ČBK P. Vítek Zatloukal, v pátek záchranář hl. města Prahy MUDr. Martin Uher a v sobotu zde bude přednášet kaplan z Jablonce nad Nisou P. Palo Poláček. Křížovou cestu na Bílou skálu se mší svatou v pátek povede P. Adrian Zemek, OPraem. Podrobný program je uveden na webových stránkách Diecézního pastoračního střediska Litoměřice www.litomerice.signaly.cz/40dsm

 

Snažíme se připravovat setkání kvalitní, aby mladé lidi zaujalo, tentokrát s ještě větším úsilím, uvedl biskupský vikář Diecéze litoměřické pro záležitosti studia a výzkumu pastoračních možností P. Miroslav Šimáček. Zatím se tu sešlo zhruba sedmdesát lidí, příjezd dalších účastníků akce čekáme o víkendu, informovala Petra Přenosilová z litoměřického diecézního centra pro mládež.

 

První diecézní setkání mládeže se konalo na jaře roku 1990 v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích. Od té doby probíhá v litoměřické diecézi dvakrát ročně, na jaře vždy v Litoměřicích a na podzim na různých místech diecéze. Oproti minulým, zpravidla dvoudenním setkáním je toto jubilejní čtyřicáté delší a mimořádně probíhá během letních prázdnin. Interdiecézní centrum života mládeže Křižovatka Příchovice totiž letos slaví 30 let od svého vzniku, navíc je zde vhodné zázemí k pořádání delších setkání, vysvětlil P. Miroslav Šimáček.