V rumburské Loretě se o víkendu bude přednášet o významném barokním sochaři

Klára Mágrová, ŘKF – děkanství Rumburk 3.srpna 2012

V rumburské Loretě se o víkendu bude přednášet o významném barokním sochaři Přednáška o významném barokním sochaři se uskuteční v sobotu 4. srpna 2012 v Loretě v Rumburku. O Franzi Bienertovi bude během tradiční odpustkové pouti k Panně Marii Andělské z Porciunkule od 14.00 hodin přednášet historik dějin umění Harmut Ritschel z Drážďan.

 

Představí osobnost Franze Bienerta ze saského Schirgiswalde, která byla hlavní postavou jeho dizertační práce. Přednáška bude tlumočena do češtiny. Hlavním celebrantem rumburské slavnosti Porciunkule bude P. Stanislav Přibyl, generální vikář litoměřické diecéze. Po mši svaté v klášterním kostele sv. Vavřince následuje loretánská litanie a pobožnost u oltáře sv. Josefa před Svatou chýší. Ve 13.00 hodin se uskuteční vernisáž výstavy fotografií Tajemství severních Čech a v 16.00 hodin začne v kostele sv. Vavřince koncert duchovní hudby. Odpustkovou slavnost pořádá Římskokatolická farnost - děkanství Rumburk. Vstupné je dobrovolné.

Sochař Franz Bienert (Binnert, Biener) byl v letech 1707-1709 autorem velmi kvalitních, klasicistně pojatých soch Sibyl a proroků na vnější straně loretánské kaple. Další sochy, které představovaly příbuzenstvo Panny Marie a Ježíše, stávaly původně na atice střechy loretánské kaple. Kolem roku 1808 byly přesunuty na kamenné zábradlí před vstupní budovu Lorety. F. Bienert se před příchodem do Čech podílel na výzdobě dánského královského zámku Rosenborg v Kodani. S jeho jménem jsou spojeny sochy z průčelí významné baziliky v Jablonném v Podještědí. Početnou skupinu alegorických soch vytvořil pro hřbitovní kapli rodu Kanitz-Kyau v Heinewalde u Žitavy. Tvořil i na zámku ve Valticích na jižní Moravě.

 

Program slavnosti Porciunkule v sobotu 4. 8. 2012:

10.00-11.00 hod. mše svatá (kostel sv. Vavřince)

11.15-11.45 hod. loretánská litanie a pobožnost u oltáře sv. Josefa (loretánská kaple)

13.00-13.30 hod. vernisáž výstavy fotografií „Tajemství severních Čech (ambit Lorety)

14.00-15.00 hod. „Sochařské dílo Franze Bienerta v Loretě v Rumburku, přednáška historika umění Harmuta Ritschela z Drážďan

16.00-16.45 hod. koncert Mikulášovického pěveckého sboru (kostel sv. Vavřince)

 

Prorok Amos, Loreta Rumburk. Foto Klára Mágrová