V Terezíně připomněla oběti nacismu Terezínská tryzna

Dominik Faustus 20.května 2024

V neděli 19. května 2024, za účasti prezidenta republiky, předních představitelů politického a duchovního života a veřejnosti, proběhla tradiční Terezínská tryzna, pietní slavnost k uctění památky obětí nacistické perzekuce. Terezínská tryzna se koná vždy třetí květnovou neděli od roku 1947 na Národním hřbitově v Terezíně. Akci každoročně pořádá Památník Terezín ve spolupráci s Ústeckým krajem, městem Terezín, Federací židovských obcí v ČR a Terezínskou iniciativou. Křesťanskou modlitbu přednesl generální vikář litoměřické diecéze Mons. Radek Jurnečka.

Neděle 19. května 2024, Terezín

Foto: Karel Pech