V Ústí nad Labem děti předvedly Dobrého pastýře

Dominik Faustus 21.dubna 2024

O 4. neděli velikonoční v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem sehrály děti, při mši svaté s dětmi a rodiči, pod vedením paní katechetky Anny Hrnčířové tematickou scénku o Dobrém pastýři. J.M. can. Martin Davídek, který zastupoval místního arciděkana, pak s účastníky bohoslužby interaktivně probral postavu Dobrého pastýře, který je zároveň Beránkem Božím. Na závěr děti, které se připravují k 1. svatému přijímání vypustily papírové vlašťovky s jejich jménem. Ti, kdo vlašťovku chytili, dostali úkol se za budoucího prvokomunikanta modlit, aby se dobře připravil na 1. přijímání svátostného Krista. Přejeme všem dětem, které se připravují, aby je, a všechny, kdo je připravují, Boží milost provázela.

Neděle 20. dubna 2024, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ústí nad Labem

Foto: Viktor Houdek