V Ústí nad Labem se připravuje každoroční výstava betlémů

Dominik Faustus 19.prosince 2022

V arciděkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie jsou již umístěny betlémy, které bude možné shlédnout v celé kráse již za několik dní. Jedná se o více než 100 exponátů od soukromých sběratelů, muzeí a farností. Liturgie počítá s jedním betlémem, který je zobrazením událostí narození Ježíše Krista, a v ústeckém kostele se “ústecký betlém” nachází na obvyklém významném místě. Výstava však ukazuje rozmanitost a kreativitu s níž lze při ztvárnění těchto křesťanských symbolů přistupovat. Ať tedy i v letošním roce se můžeme poklonit spolu s ostatními betlémskému dítěti - narozenému Božímu synu.

Arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ústí nad Labem

Foto: Ivana Pražáková