Vánoce 2016: Litoměřice

Jana Michálková 19.prosince 2016

Vybíráme z akcí, které budou probíhat v závěru roku 2016 probíhat v Litoměřicích.

Dómské náměstí: Živý betlém s betlémským průvodem 23. 12. v 16 h. Výtěžek půjde na podporu hospice. Program na www.hospiclitomerice.cz

Katedrála sv. Štěpána: Betlémské světlo 24. 12. od 9 h, setkání se skauty a veřejností. Betlémské světlo požehná probošt katedrální kapituly P. Jiří Hladík O.Cr.

Kostel Všech svatých: Štědrovečerní bohoslužba pro rodiny s diecézním biskupem Mons. Janem Baxantem 24. 12. v 16 h.

Katedrála sv. Štěpána: Půlnoční bohoslužba s proboštem katedrální kapituly P. Jiřím Hladíkem O.Cr. 24. 12. ve 24 h.

Katedrála sv. Štěpána: Vánoční bohoslužba s diecézním biskupem Mons. Janem Baxantem 25. 12. v 10 h.

Jezuitský kostel Zvěstování Panny Marie: Rybova Česká mše vánoční 25. 12. v 16 h, diriguje Miloš Bok.

Katedrála sv. Štěpána: Jáhenské svěcení 26. 12. v 10 h.

Katedrála sv. Štěpána: Vánoční zpívání s chlapeckým pěveckým sborem Páni kluci 26. 12. v 15 h.

Katedrála sv. Štěpána: Děkovná bohoslužba s diecézním biskupem Mons. Janem Baxantem 31. 12. v 16 h.

Katedrála sv. Štěpána: Novoroční bohoslužba s diecézním biskupem Mons. Janem Baxantem 1. 1. 2017 v 10 h.