Vánoce 2017: Děkovná mše svatá s biskupem Janem Baxantem

Milena Davídková 1.ledna 2018

Biskup Jan Baxant sloužil u příležitosti závěru občanského roku v neděli 31. prosince 2017 v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích děkovnou mši svatou.

Mons. Baxant v homilii uvedl, že v posledních hodinách roku 2017 chceme Bohu poděkovat především za to, že se o nás staral, pečoval o nás, chránil a vedl nás. „Je namístě projev naší vděčnosti slovem i činem: buďme i my takoví vůči druhým lidem, chovejme se k nim stejně tak, jak se chová Bůh k nám!“ řekl biskup.  Jak dále řekl, „silvestrovská děkovná bohoslužba musí nutně obsahovat vedle díků Pánu Bohu také díky našim vpravdě dobrodincům, těm, kteří nás mají rádi činem a zbytečně o tom mnoho nemluví“.

„Při výhledu na zítřek a čas nového roku,“ jak poukázal, „máme po ruce biblické doporučení: hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, tzn. program odpoutání se od jen a jen svých záležitostí, abychom pak mohli vyhledávat bezpečné a schůdnější cesty života našim bližním a pomoci jim tříbit zrak pro rozličné hodnoty, nepochybně přítomné v současném světě, ale přesto ve světě, plodu Božích rukou, který pravé, trvalé a věčné hodnoty před povrchním lidským pohledem obvykle skrývá. Ovšem nikoliv tak, abychom je nenašli, nezahlédli a nemohli si je osvojit.“


Fotogalerii můžete shlédnout zde.