Vánoční koncert na sv. Štěpána 2019 v Modlanech

Milena Davídková 26.prosince 2019

Na svátek sv. Štěpána 26. prosince 2019 od 16 hodin uspořádali v rámci programu Vánoční Modlansko 2019 Přátelé Modlanska v kostele sv. Apolináře vánoční koncert, při kterém zazněla Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby v podání Brixiho komorního sboru. Při koncertu pronesl jako host duchovní slovo generální vikář Mons. Martin Davídek. Jedná se o další koncert bohatého programu, který pro letošní rok Přátelé Modlanska připravili. Závěrečný koncert vánočního cyklu se bude konat 5. ledna 2020 od 16 hodin, kdy zde zazní Tříkrálový koncert. Výtěžky koncertů jsou věnovány na konkrétní charitativní cíle.

26. prosince 2019, kostel sv. Apolináře, Modlany


Foto: Martin Davídek a Přátelé Modlanska