Vánoční poselství Mons. Jana Baxanta všem věřícím litoměřické diecéze

Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický 21.prosince 2009

Vánoční poselství Mons. Jana Baxanta všem věřícím litoměřické diecézeU příležitosti nadcházejících svátků narození Spasitele zasílá všem diecézánům biskup litoměřické diecéze Mons. Jan Baxant následující slova:

 

Drazí a milí moji diecézáni,

často mám před sebou mapu naší diecéze a hledám místa a farnosti, která jsem ještě nenavštívil. Upřímně se Vám vyznávám, že mě mrzí, že jsem během uplynulého roku nemohl dorazit do všech farností alespoň jedenkrát. Chtěl jsem, nebylo to však možné. Farností v naší diecézi je přes 400 a dnů v roce jen 365. Předpokládám, že chápete omezenost času i sil, a že po Novém roce nám dobrý Bůh dá také nové a další příležitosti ke společným setkáním. Jak rád bych Vás všechny viděl! Máme velikou výhodu. Aniž bychom se museli vidět, duchovní pouto tu už je. Přesvědčil jsem se, že je zde mnoho šikovných, obětavých a radostných křesťanů. A to jsem se ještě nesetkal se všemi!

Vánoční čas, který pomalu už nastává, je nepochybně dobou Boží lásky, lidského přátelství a potvrzení hodnoty a krásy meziosobních vztahů. Prosím Vás všechny, Vás křesťany a katolíky, své diecezány: neponechejte nikoho ve své blízkosti opuštěného, smutného, odstrčeného, trpícího. Ježíš Kristus Spasitel se narodil pro každého člověka a každému nabízí záchranu a štěstí věčného života. Možná, moji milí, že právě Vás Vykupitel posílá k těm, které sužuje bolest a různé nemoci, a snad jste to i Vy, kdo těm nejchudším z nejchudších, tedy nemajících víru v Krista, Přítele a Bratra člověka, máte nenásilně zprostředkovat křesťanskou naději a smysl sice skromného, ale opravdového života s Bohem. S důvěrou Vás vybízím k rozhodnosti chtít být nástrojem v Boží ruce. Kolem sebe rozdávat a předávat to, co už sami z Božích darů v sobě chováte pro sebe, ale i nosíte pro druhé.

Přeji Vám všem krásné vánoční dny. Velmi si sám přeji, aby se Boží požehnání rozlévalo do všech míst naší rozlehlé diecéze, všude tam, kde lidé žijí, a dosáhlo, i díky Vám, ke každému lidskému srdci. Děkuji Vám za veškerou účinnou pomoc a ochotnou spolupráci při šíření Božího království a Kristova evangelia.

S modlitbou za Vás a s prosbou o modlitby za mne Váš biskup + Jan.