Vánoční pozdrav a přání biskupa Jana Baxanta

Jana Michálková 22.prosince 2017

Vánoční pozdrav a přání litoměřického biskupa Jana Baxanta diecézanům (Vánoce 2017):


Vážení bratři a sestry v Kristu,

milí diecézané,

pozdravuji Vás všechny s přáním požehnaných Vánoc a celého nového roku 2018. Můžeme být právem hrdi na to, že v naší diecézi se křesťanská tradice neztratila a že Vánoce znamenají stále mnoho pro nás i naše bližní. Že rozumíme vánočnímu poselství o životě, resp. o ceně života, když i sám Bůh přijal lidskou přirozenost a stal se člověkem, není jen tak. Za toto poznání, za křesťanský charakter krásných svátků Narození Páně, za to, že většina našich spolubratří a spolusester rozumí podstatě Vánoc, vděčíme našim předkům, rodičům i prarodičům, všem, kteří mysleli nejen na sebe, ale i na další pokolení. Není nic, za co bychom se měli rdít a snad stydět při pomyšlení na tyto naše předky, vpravdě dobrodince. Předali nám hodnoty. Sice tajemné, ale krásné a trvalé. Mezi těmito křesťanskými hodnotami je i cit pro nouzi druhých lidí, ochota jim pomoci, dělit se s nimi o naše, byť nevelké bohatství. Kéž v každé rodině, u každého vánočního stolu se najde ještě jedno místo: pro Ježíše, který většinou tiše k našim domácnostem přichází jako chudý poutník. Bůh Vám žehnej!

+ Jan Baxant, biskup litoměřický