Varhanní duchovní hudba ve Filipově

Jiří Chlum, Marie Koscelníková 31.srpna 2010

Varhanní duchovní hudba ve FilipověZávěrečným koncertem skončil v neděli 29. srpna 2010 IV. ročník mezinárodního varhanního festivalu „Varhanní duchovní hudba ve Filipově“, který pořádá občanské sdružení Arte Musica a Římskokatolická farnost Jiříkov v bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově. Letošní ročník nabídl v době prázdnin posluchačům a milovníkům varhanní hudby devět nedělních koncertů.

 

V letošním roce na festivalu účinkovaly čtyři desítky umělců z Čech, Holandska, Německa a Francie. Poslechlo si je přibližně tisíc posluchačů z České republiky a sousedního Německa. Všichni naši i zahraniční umělci, kteří na letošním IV. ročníku učinkovali, se řadí mezi špičkové hudebníky a to zajišťovalo vysokou uměleckou úroveň celého festivalu. Do programu každého koncertu bylo zařazeno duchovní slovo. To zpravidla zahrnovalo krátký úryvek z Písma svatého a krátkou promluvu v českém a německém jazyce. O to se v letošním roce postaral P. Jozef Kujan SDB a jáhen Mgr. Jiří Čunát.

 

Festival má pro svou vysokou uměleckou úroveň velkou návštěvnost i zájem účinkujících. Vstup je volný, pokud přesto návštěvníci přispějí, sdružení tyto prostředky použije pro pravidelnou údržbu varhan, kterou zajišťuje firma Eule Bautzen, která varhany v roce 1888 postavila a v roce 2009 zrekonstruovala. Financování celého projektu zajišťují sponzoři z regionu.