Varhany v Klementinu patří farnosti Břvany. Dnes o tom rozhodl soud

Jana Michálková 11.listopadu 2016

Obvodní soud pro Prahu 1 dnes, v pátek 11. listopadu 2016, rozhodl o tom, že Národní knihovna má vydat Římskokatolické farnosti Břvany varhany ze Zrcadlové kaple v pražském Klementinu. Tímto rozhodnutím potvrdil, že se na varhany vztahuje restituční zákon. Církev má v úmyslu ponechat varhany na jejich místě a nabízí Národní knihovně jejich bezúplatnou výpůjčku.

Barokní varhany ze Zrcadlové kaple v pražském Klementinu mají pohnutou historii. Původně byly postaveny pro Zrcadlovou kapli jezuitského Klementina, po zrušení tohoto řádu v roce 1773 byly odkoupeny pro kapli sv. Anny v Počeradech, která byla a je součástí historického majetku současné Římskokatolické farnosti Břvany (na Lounsku).  Zásadní svědectví o tom podává tamní farní kronika. Zde varhany sloužily další dvě století.

V roce 1979 byly znovu „objeveny", ovšem stejně jako sama kaple byly ve špatném stavu. Ten byl zapříčiněn zejména aplikací církevních zákonů z roku 1949, kterými se stát zavázal, že bude o církevní stavby pečovat. Několikeré žádosti farnosti o státní příspěvek na opravu kaple byly zamítnuty. V roce 1979 bylo rozhodnuto o odvozu varhan na původní místo - do pražského Klementina, kde byly dnešní Národní knihovnou restaurovány. Jejich odvoz však nebyl ošetřen žádnou kupní či darovací smlouvou ani jiným právním aktem.

Na základě uvedených faktů farnost v rámci zákona o majetkovém vyrovnání uplatnila výzvu k vydání tohoto majetku. Protože Národní knihovna varhany nevydala, byl případ předán k posouzení nezávislému soudu. Ten dnes posoudil, že se na varhany vztahuje restituční zákon a vydal je farnosti.

Církev má v úmyslu ponechat varhany na jejich místě a nabízí Národní knihovně jejich bezúplatnou výpůjčku.

Písemné vyhotovení rozsudku není dosud k dispozici.