Vatikán zveřejnil jména průvodců kardinála Meisnera

Monika Vývodová, tisková mluvčí ČBK 7.listopadu 2011

Vatikán zveřejnil jména průvodců kardinála Meisnera Svatý stolec zveřejnil v sobotu 5. listopadu 2011 jména dvou kněží, kteří doprovodí kardinála Joachima Meisnera, kolínského arcibiskupa, během jeho návštěvy České republiky. Jedním z nich je generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl CSsR.

 

V sobotu 5. listopadu 2011 zveřejnil Svatý stolec jména dvou kněží, kteří doprovodí kardinála Joachima Meisnera během jeho návštěvy České republiky. Tu kolínský arcibiskup navštíví při příležitosti vrcholících oslav 800. výročí narození Anežky České, pro které ho Svatý otec jmenoval svým zvláštním vyslancem.

Oslavy roku svaté Anežky vyvrcholí 12. listopadu v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha bohoslužbou, kterou bude celebrovat právě papežský legát kardinál Joachim Meisner.

Ten do České republiky zavítá již v pátek 11. listopadu a po dobu jeho pobytu jej budou doprovázet tito dva kněží:

P. Stanislav Přibyl CSsR, generální vikář litoměřické diecéze a

R. D. Jan Houkal, Th.D., farář farnosti Brandýs nad Labem.

Svatý otec také svému zástupci na oslavách sv. Anežky České, kardinálu Meisnerovi, zaslal pozdravný dopis v latině. Benedikt XVI. v tomto listě pověřuje kardinál Meisnera, aby jej zastupoval 12. listopadu 2011 v Praze na slavnostní bohoslužbě, která připomene 800. výročí narození svaté Anežky Přemyslovny. Připomíná rovněž význam sv. Anežky České i to, že ji svatořečil jeho předchůdce Jan Pavel II. V závěru listu uděluje všem své apoštolské požehnání.

 

Jmenovací dopis papeže Benedikta XVI. kardinálu Meisnerovi.pdf