V Litoměřicích se sešli členové Katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích

Marie Koscelníková 26.srpna 2010

V Litoměřicích se sešli členové Katedrální kapituly u sv. Štěpána v LitoměřicíchSvoje setkání ve čtvrtek 26. srpna 2010 přítomní zahájili v katedrále sv. Štěpána denní modlitbou církve - liturgií hodin. Po té na svém jednání v kanovnickém domě hovořili o majetkoprávních záležitostech. Podle stanov se takto společně scházejí nejméně čtyřikrát do roka.

 

„Modlíme se za naši diecézi, za její prospěch. Je to naše povinnost se za ni zvlášť modlit. Proto jsme také byli jako kanovníci ustanoveni, abychom se takto duchovně zvláštním způsobem podíleli na rozkvětu naší diecéze, sdělil R.D. Werner Horák.

Setkání se zúčastnili R. D. Karel Havelka, probošt kapituly a kanovník královský, R. D. Werner Horák, kanovník ceynoviánský, R. D. Alexej Baláž, I. kanovník svatoštěpánský, P. Jiří Hladík, OCr., II. kanovník svatoštěpánský a emeritní kanovník R. D. Stanislav Bečička.