Vedení diecéze navštívilo hudební festival Litoměřické svátky hudby

Milena Davídková 31.srpna 2020

Ve dnech 29. - 30. srpna 2020 probíhal v Litoměřicích a v Lovosicích VIII. ročník hudebního festivalu Litoměřické svátky hudby. Sobotní koncert v jezuitském kostele Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích navštívil také biskup Mons. Jan Baxant, který před začátkem koncertu krátce k přítomným promluvil. Uvedl mj., že tento jezuitský kostel, který není v majetku církve, by si zasloužil opravu interiéru, aby se mohl opět zaskvít v plné kráse, jako tomu bylo v době jeho stavitele Octavia Broggia. Kostel patří do majetku Ústeckého kraje a spravuje ho Severočeská galerie výtvarného umění, která v něm pořádá výstavy i koncerty, ale příležitostně se zde slouží i mše svaté. Nedělní koncert, který se konal v lovosickém kostele sv. Václava, navštívil generální vikář Mons. Martin Davídek. I přes letošní obtíže s rouškami, které bylo nutné pro velký počet posluchačů používat, se hudební festival vydařil, za což patří veliký dík jeho organizátorům manželům Kuldovým. Lze doufat, že i v příštím roce se tato kulturní událost, nad níž drží patronát náš přední houslista Václav Hudeček, opět uskuteční.

29. - 30. srpna 2020, kostel Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích a kostel sv. Václava v Lovosicích

Foto: Radovan Šubín