Veletrh Památy-Muzea-Řemesla 2016

Ing. Kristýna Solničková, MBA 10.listopadu 2016

Biskupství litoměřické se ve dnech 4. – 5. listopadu 2016 již potřetí zúčastnilo veletrhu Památky-Muzea-Řemesla, který probíhal na Výstavišti v Praze-Holešovicích.

Stánek se těšil velkému zájmu návštěvníků, jejichž pozornost směřovala především k památkám v různých částech diecéze a jejich otázky se ve velké míře týkaly možného zpřístupnění objektů. Mnozí byli překvapeni rozlohou diecéze a množstvím kostelů a kaplí, které se na jejím území nacházejí.  První den veletrhu měli lidé možnost popovídat si i s archivářem litoměřického biskupství Mgr. Martinem Barusem a v odpoledních hodinách rovněž s diecézní konzervátorkou Mgr. Ladou Hlaváčkovou. Někteří návštěvníci se zajímali i konkrétněji např. o osobu biskupa Štěpána Trochty, o Klaudyánovu mapu (nejstarší tištěná mapa Čech) či poutní místo Filipov, které v letošním roce oslavilo své 150. výročí.  Filipovu byla věnována také jedna ze sobotních přednášek.

V průběhu veletrhu bylo rovněž na stánku biskupství možné ochutnat pivo z biskupského pivovaru v Litoměřicích. Jednalo se konkrétně o pivo Štěpán 12˚, které si všichni velmi chválili.

Veletrh byl celkově úspěšný, došlo k mnoha milým setkáním a k navázání kontaktů v různých oblastech obnovy a ochrany památek.

Stánek biskupství krátce po zahájení veletrhu. Foto: Jana Michálková