Veletrh Regiontour 2017

Kristýna Solničková 12.ledna 2017

Biskupství litoměřické bude v rámci dalšího ročníku mezinárodního veletrhu turistických možností v regionech Regiontour 2017 prezentovat významná poutní místa litoměřické diecéze a další kulturní bohatství diecéze.  Účast na veletrhu úzce souvisí s rozvojem církevní turistiky, v rámci které vznikla i webová aplikace www.cirkevnituristika.cz. Tato především prezentuje křesťanské církevní památky, poutní místa a další zajímavosti, které mají křesťanskou víru jako společného jmenovatele. Projekt "Církevní turistika" umožňuje lidem objevit krásy sakrálních památek, duchovní hodnoty, tradice a mnoho dalšího na jednom místě, proto v letošním roce naleznou návštěvníci prezentaci nejen litoměřické diecéze, ale i mnohých dalších, pod jednotným označením "Církevní turistika". Rádi Vás přivítáme v pavilonu P na stánku 104.

Velké množství sakrálních památek, které se na území litoměřické diecéze nacházejí, si jistě zaslouží pozornost, i když většinu je možné si prohlédnout pouze zvenčí, nebo jsou přístupné jen v době konání bohoslužeb. Přibývá však míst, která lze navštívit po domluvě s duchovním správcem, jím pověřenou osobou, nebo také díky spolupráci s městy, obcemi či spolky. Mnohé památky jsou rovněž zpřístupněny v pravidelném návštěvnickém režimu. Jedná se například o Loretu v Rumburku, věž katedrály sv. Štěpána v Litoměřicích, Františkánský klášter v Kadani a další místa.

Návštěvníci veletrhu budou mít možnost se s těmito místy seznámit a dozvědí se též o možnostech ubytování, která církevní zařízení nabízejí. Příkladem můžeme uvést  Hostel U sv. Štěpána v Litoměřicích, Penzion Kongregace Dcer Božské Lásky v Jiřetíně pod Jedlovou či Mezinárodní centrum duchovní obnovy v Hejnicích.

V průběhu veletrhu budou mít návštěvníci možnost ochutnat pivo z Biskupského pivovaru U sv. Štěpána v Litoměřicích.

Těšíme se na setkání s Vámi!