Velikonoce 2014: Missa chrismatis

Jana Michálková 18.dubna 2014

Velikonoce 2014: Missa chrismatisLitoměřický sídelní biskup Mons. Jan Baxant se na Zelený čtvrtek (17. dubna 2014) dopoledne setkal se zhruba stovkou kněží působících v litoměřické diecézi. V katedrále sv. Štěpána společně sloužili slavnostní mši svatou - Missu chrismatis.

 

Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant se na Zelený čtvrtek setkal v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích s kněžími působícími v litoměřické diecézi. Společně sloužili slavnostní mši svatou - Missu chrismatis, která se koná jednou ročně (o Svatém týdnu) a při níž kněží obnovují své kněžské závazky a biskup posvěcuje nové oleje: olej nemocných, olej katechumenů a křižmo. Setkání, kterým kněží vyjadřují jednotu se svým biskupem, se rovněž účastnili jáhnové, bohoslovci studující za litoměřickou diecézi, ministranti a asistence u oltáře, řeholní sestry, zasvěcené osoby a farníci z různých koutů diecéze, kteří doprovázeli své kněze.

Večer Mons. Jan Baxant sloužil ve svatoštěpánské katedrále mši svatou s obřadem mytí nohou. Obřad zpřítomňuje událost starou téměř dva tisíce let, Poslední večeři Páně. Při mši svaté se podávalo svaté přijímání pod obojí způsobou (chleba a vína), její závěr byl spojen se vzpomínkou na Ježíšovo utrpení v Getsemanské zahradě.

 

Dnes je Velký pátek, dopoledne litoměřický biskup vedl pobožnost křížové cesty na Kalvárii na Ostrém u Úštěka, kde s věřícími prošel 14 zastavení křížové cesty. Večer od 18 hodin se budou v katedrále sv. Štěpána sloužit velkopáteční obřady: bohoslužba slova se čtením pašijí, uctívání kříže a svaté přijímání.

Na Bílou sobotu bude otevřen Boží hrob od 9.30 hodin (boční kaple u vchodu do katedrály), slavnost Kristova vzkříšení se začne slavit večer po západu slunce. Oslava této noci má čtyři části - slavnost světla, bohoslužbu slova, křestní bohoslužbu a slavení eucharistie. Obřadům velikonoční vigilie bude předsedat Mons. Jan Baxant, slavnost začíná ve 21 hodin, nejprve na nádvoří biskupské rezidence, poté v katedrále. Probíhat bude zhruba do půlnoci.

Kristovo zmrtvýchvstání bude litoměřický biskup Mons. Jan Baxant slavit s věřícími na Hod Boží velikonoční od 10 hodin v katedrále sv. Štěpána. V závěru mše svaté požehná velikonoční pokrmy, které si věřící s sebou přinesou.

 

Nedělí Zmrtvýchvstání Páně začíná velikonoční oktáv. Oslava Velikonoc trvá padesát dní a vrcholí slavností Seslání Ducha svatého (Letnice) - letos 8. června.

 

http://dltm.cz/svaty-tyden-program-diecezniho-biskupa-mons-jana-baxanta