Velikonoce 2015: Missa chrismatis

Karel Pech 2.dubna 2015

Missa chrismatis s diecézním biskupem Janem Baxantem (slavnostní mše svatá s obnovením kněžských závazků a žehnáním posvátných olejů), Zelený čtvrtek, 2. duben 2015, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice