Velikonoce 2016: Liturgie Zeleného čtvrtka v katedrále sv. Štěpána

Jana Michálková 25.března 2016

Velikonoce 2016: Liturgie Zeleného čtvrtka v katedrále sv. ŠtěpánaBiskup Jan Baxant slavil spolu s věřícími ve čtvrtek 24. března 2016 v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích liturgii Zeleného čtvrtka.

 

Večerní mše svatá na Zelený čtvrtek je připomínkou Poslední večeře Páně. Její součástí je obřad mytí nohou, svaté přijímání pod obojí způsobou a vzpomínka na Ježíšovu modlitbu v Getsemanské zahradě.

Litoměřický biskup Jan Baxant při mši v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích umyl na výraz služby nohy dvanácti vybraným osobám, které reprezentovaly dvanáct apoštolů, tak jak to udělal při poslední večeři i Ježíš. V průběhu bohoslužby utichly zvony i varhany, které se slavnostně rozezní až o Veliké noci (26. března). Tělo Kristovo (eucharistii) biskup přenesl do zpovědní kaple v katedrále, která představovala Getsemanskou zahradu - místo, kde se podle Bible Ježíš modlil před svým utrpením. Z obětního stolu byla odstraněna všechna plátna.

 

Homilie Mons. Jana Baxanta.pdf

 

2016-03-24

2016-03-24

Foto: Karel Pech