Velikonoce 2016: Missa chrismatis

Karel Pech 24.března 2016

Missa chrismatis s biskupem Janem Baxantem a kněžími a jáhny působícími v litoměřické diecézi (slavnostní mše svatá s obnovením kněžských závazků a žehnáním posvátných olejů), Zelený čtvrtek, 24. března 2016, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice