Velikonoce 2016: Missa chrismatis

Jana Michálková 25.března 2016

Velikonoce 2016: Missa chrismatisLitoměřický biskup Jan Baxant se na Zelený čtvrtek dopoledne (24. března 2016) setkal s kněžími a jáhny působícími v litoměřické diecézi. V katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích společně slavili Missu chrismatis.

 

Biskup Jan Baxant se na Zelený čtvrtek setkal v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích spolu s kněžími a jáhny působícími v litoměřické diecézi, aby jim osobně poděkoval za jejich kněžskou pastorační službu a povzbudil je. Společně slavili Missu chrismatis, při které kněží obnovili své kněžské závazky a biskup posvětil a požehnal nové svaté oleje - olej katechumenů, olej nemocných a křižmo.

Biskup mj. řekl, že být služebníky a služebnicemi Kristovými, být ve službě Pánu Bohu je to největší vyznamenání. Zvláště se pak obrátil na mladé muže hledající povolání. „Jak vidíme, teď je nás sice poměrně dost, ale potřebujeme posily. Obracím se na vás mladší, chlapce a muže, s otázkou, jestli ve svých duších, ve svých srdcích někdy nezaslechnete tiché a nenápadné volání, že i o vás by měl Pán Bůh zájem a snad i vás volal ke kněžskému povolání. Na toto mnohdy tiché a nenápadné volání Boží buďte, prosím, citliví a neodmítejte je, vyzval.

Svoje pozdravy pak adresoval nejen těm, kteří doprovodili své kněze a jáhny do katedrály. Prostřednictvím duchovních poslal pozdrav všem diecezánům s přáním požehnaných velikonočních svátků.

 

Homilie Mons. Jana Baxanta.pdf