Velikonoce 2016: Velikonoční vigilie

Jana Michálková 29.března 2016

Velikonoce 2016: Velikonoční vigilieVelikonoční vigilie - slavnost smrti a zmrtvýchvstání Páně, které liturgie zpřítomňuje - s litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem se konala v sobotu 26. března 2016 od 21 hodin.

 

Slavnostní obřad Veliké noci začal v předvečer (vigilie) nedělní slavnosti Zmrtvýchvstání Páně (v sobotu 26. března 2016) žehnáním ohně před biskupskou rezidencí, od něhož biskup zapálil velikonoční svíci (paškál) - symbol Boží přítomnosti. Potom se účastníci oslav vydali průvodem do katedrály sv. Štěpána, kde slavnost pokračovala. U jejího vchodu si od plamene paškálu rozžali svoje svíce, aby společně vnesli do chrámu světlo. Velikonočním chvalozpěvem k posvěcení paškálu začala bohoslužba slova. Během ní věřící vyslechli sedmero starozákonních čtení a v jejím závěru pak dvě novozákonní čtení. Při bohoslužbě vody biskup pokřtil a biřmoval sedm dospělých lidí. Přítomní v katedrále následně obnovili svoje křestní sliby. V závěrečné části oslavy - bohoslužbě oběti - přijali křesťané Tělo a Krev vzkříšeného Krista.

V neděli se konala slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Celé velikonoční období skončí po padesáti dnech od Veliké noci slavností Seslání Ducha svatého (Letnicemi).

 

Homilie biskupa Jana Baxanta.pdf