Velikonoce 2017: Missa chrismatis

Jana Michálková 13.dubna 2017

Missa chrismatis s emeritním světícím biskupem pražským Mons. Karlem Herbstem SDB, generálním vikářem litoměřické diecéze Mons. Martinem Davídkem, proboštem litoměřické katedrální kapituly P. Jiřím Hladíkem O.Cr. a kněžími litoměřické diecéze (slavnostní mše svatá s obnovením kněžských závazků a žehnáním posvátných olejů), Zelený čtvrtek, 13. duben 2017, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Karel Pech