Velikonoce 2017: Poslední večeře Páně

Jana Michálková 13.dubna 2017

Zelený čtvrtek, Poslední večeře Páně - mše svatá se symbolickým mytím nohou učedníkům, svatým přijímáním pod obojí způsobou a vzpomínkou na Ježíšovu modlitbu v Getsemanské zahradě, hlavní celebrant emeritní světící biskup pražský Mons. Karel Herbst SDB, koncelebranti generální vikář litoměřické diecéze Mons. Martin Davídek, probošt litoměřické katedrální kapituly P. Jiří Hladík O.Cr. a kapitulní kanovník a děkan litoměřické městské farnosti R.D. Józef Szeliga, 13. duben 2017, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Karel Pech