Velikonoce 2017: Velikonoční vigilie

Jana Michálková 16.dubna 2017

Bílá sobota, velikonoční vigilie (obřady velikonoční vigilie – slavnost světla, bohoslužba slova, vody a oběti) s proboštem litoměřické katedrální kapituly P. Jiřím Hladíkem O.Cr., generálním vikářem Mons. Martinem Davídkem a kapitulním kanovníkem a děkanem litoměřické městské farnosti R.D. Józefem Szeligou, 15. dubna 2017, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Karel Pech