Velikonoce 2018: Missa vespertina

Milena Davídková 30.března 2018

Promluva Mons. Jana Baxanta při večerní mši svaté na Zelený čtvrtek 29. března 2018 v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích:

Bratři a sestry, milí přátelé,

večerní bohoslužba Zeleného čtvrtku má svou ojedinělou atmosféru snad právě tím, že se v intenzitě dramatické historie naší spásy vracíme k počátkům eucharistické slavnosti mše svaté, k první mši svaté vůbec, totiž k Poslední večeři Páně. Ano, pro Pána Ježíše poslední, protože těsně před jeho smrtí, ale pro nás první a nepostradatelná při věrném následování Krista. Beze mše svaté, bez eucharistického pokrmu a nápoje, bez vydaného a znovu vydávaného Těla Kristova a prolité a znovu prolévané Kristovy krve při každé mši svaté, by se naše následování stalo nemožným: neměli bychom potřebnou výživu, a stalo by se i zbytečným, protože by postrádalo smysl: proč následovat někoho, jehož, třeba i významné celoživotní dílo, skončilo jeho smrtí. Při Ježíšově poslední večeři bylo svým způsobem anticipováno, předjímáno to, co se v následujících hodinách a dnech Velkého pátku a Velikonoční noci stalo.

Ježíšem podávaný eucharistický pokrm a nápoj jako podání svého Těla a Krve, je úkon jen těžko pochopitelný pro každého, kdo je zvyklý dávat, ale jen něco, kousek, část, a když více, pak jen to, co už sám nepotřebuje. Jedině opravdu věřící katolický křesťan během svého života s Kristem, postupně chápe Ježíšovu totální vydanost a zvolna, ale důsledně se pokouší krok za krokem o něco podobného v malém, neboť zcela napodobit Vykupitele Krista nelze nikdy. Co je to ale ona malá cesta následování Krista? To je naše služba našim bližním, ty nepatrné projevy dobré vůle a statečnosti přemáhat nepokoje postojem laskavého prvního vstřícného kroku, například. Tolik toho současný svět mezilidských vztahů potřebuje! Naše údy těla nejsou sice přibíjena na kříž a naše krev neteče, přesto špice hřebu má bodnout na naši domýšlivost a trn koruny zastavit pýchu, pokud chceme Bohu a lidem upřímně sloužit, a tak měnit svět k lepšímu. Umývání nohou apoštolům na závěr Ježíšovy poslední večeře nebylo jen gestem populismu, ale pokračování eucharistického děje: to čiňte na mou památku. Dělejte to také. Samozřejmě, nemusíme lidem hned zouvat obuv, abychom jim jejich nohy umývali. Měli bychom však mít Ježíšovu ochotu, a zase v malém, přispěchat potřebným lidem s pomocí, kterou budou akutně potřebovat, a která nás bude stát alespoň trochu potu a sebezáporu. I v takových každodenních a běžných situacích se šíří eucharistický duch vydanosti a oběti, do životního prostředí prosakuje atmosféra Poslední večeře, klima, které je schopno ozdravit lidskou rodinu, jejíž nedílnou součástí my křesťané jsme.

 Fotogalerii z večerní mše "Missa vespertina" si můžete prohlédnout zde