Velikonoce 2021: Velkopáteční meditace litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta

Milena Davídková 2.dubna 2021

133803

Na Velký pátek 2021 napsal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant krátkou meditaci, o níž se s námi rád podělil. V období před pandemií se s ním věřící mohli setkat při modlitbě křížové cesty na Ostrém u Úštěku, dnes se k panu biskupovi můžeme připojit v jeho velkopáteční meditaci.

Meditace litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta na Velký pátek 2. dubna 2021

Pravidelnou součást Velkopáteční liturgie tvoří Pašije, zpráva o umučení našeho Pána Ježíše Krista, sepsaná sv. apoštolem Janem. Nejen Janovská verze pašijí, ale i tří dalších evangelistů, resp. synoptiků, nám někdy může připadat až příliš naturalistická, vezmeme-li v úvahu, že v podrobnostech se tam popisují Kristovy bolesti, utrpení toho, který své rány ukazoval nikoliv před smrtí, ale až po svém zmrtvýchvstání. A to proto, aby zvláště nejbližším učedníkům, svým apoštolům jasně ukázal, že jeho rány zachránily je samé, i všechny ostatní hříšníky. Ježíš neukazuje po vzkříšení své jizvy a rány proto, aby něco někomu vyčítal. Filmová zpracování, a konečně i umělecká díla, snažící se zachytit velmi drastické scény Spasitelova umučení, jsou opravdu tak sugestivně silně působící, že jsme mnohdy těmito předloženými scénami z Ježíšova života až omráčeni. Realita Vykupitelova umučení však, nezastírejme si to, byla ještě mnohem krutější. Nicméně Velký pátek je svým způsobem propojen s předcházející nedělí, totiž nedělí Pašijovou – Květnou, letos obzvláště působivě, protože jsme v bohoslužbě slova Květné neděle v cyklu B slyšeli Pavlova slova o kenosi – ponížení Božího Syna, že vzal na sebe přirozenost služebníka. Služebník není služebníčkem, ani otrokem, ani poskokem kohokoliv. Služebník má svou důstojnost, a to vysokého stupně, neboť je ochoten o službě nejen mluvit a druhé k ní vybízet, ale sám se ve službě vydává ve prospěch druhých. Na Velký pátek se velmi zřetelně ukazuje, jak vypadá Kristova služba, tvář služebníka všech: je ochoten pro druhé, nejen pro někoho, a pro sebe už vůbec ne, dát všechno, co nejcennějšího má, všanc, nabízí sama sebe v oběť. Ne, nehraje si na obětního beránka! On jím skutečně je. Ježíšova služba lidstvu je opravdová, konkrétní, dosvědčená jeho vlastní krví. Velký pátek při památce umučení našeho Pána Ježíše Krista sice krutě zasahuje duši každého upřímně křesťansky smýšlejícího člověka, avšak současně ji posiluje radostným zjištěním, že si to Kristus v poslední chvíli dramatu pro naši věčnou záchranu nerozmyslel.
  

99412

Soubor ke stažení:
Křížová cesta Ostré u Úštěku
s litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem
(v tištěné podobě je možné tuto brožurku zakoupit také na recepci biskupské kurie v Litoměřicích)


Vzpomínka na požehnání 
Křížové cesty na Ostrém v roce 2011 
ke zhlédnutí ve fotogalerii